Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước ngày 11/4 có tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (3.000 tỷ đồng), 3 năm (3.000 tỷ đồng) và 5 năm (2.000 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.660 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,68-6,10%/năm. Kết quả, huy động được 450 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,69%/năm, cao hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/4/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.950 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,14-6,50%/năm. Kết quả, huy động được 50 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,14%/năm, cao hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/3/2014).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có khối lượng trúng thầu.

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 69.281,5074 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX./.

D.T