Đại hội đồng AIPA-42
Đại hội đồng AIPA-42
Đại hội đồng AIPA-42

TTXVN