Số liệu về 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Số liệu về 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TTXVN