thuế-khánh-hòa

Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại bộ phận một cửa Cục Thuế Khánh Hòa. Ảnh: T.N

Cụ thể, có 307/904 DN do văn phòng cục thuế quản lý đã sử dụng HĐĐT, đạt tỷ lệ 33%; có 2.047/8.156 DN do Chi cục Thuế thành phố Nha Trang sử dụng HĐĐT, chiếm tỷ lệ 25%; có 245/864 DN do Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa sử dụng HĐĐT, chiếm 28,35%; có 158/757 DN do Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa sử dụng HĐĐT, chiếm 20,87%; có 216/792 DN do Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa sử dụng HĐĐT, chiếm 27,27%.

Ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, cùng với việc tuyên truyền, đôn đốc và vận động DN chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng HĐĐT, đơn vị còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Cụ thể, toàn đơn vị đã khai thác và vận hành tốt hệ thống các ứng dụng TMS (phần mềm quản lý thuế tập trung), QLAC (quản lý ấn chỉ trên mạng), HTKK (hỗ trơ kê khai thuế), QLTB-NĐ (quản lý trước bạ, nhà đất)…, nhằm đáp ứng các yêu cầu xử lý nghiệp vụ trong quản lý thuế; cũng như hệ thống quản lý văn bản điện tử E-Office (quản lý văn bản và điều hành công việc), đáp ứng nhu cầu khai thác, quản lý và luân chuyển văn bản trong nội bộ toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã hỗ trợ người nộp thuế sử dụng các ứng dụng như HTKK, eTax (kê khai thuế điện tử)..., được kịp thời và đầy đủ; đặc biệt trong tháng 3 là tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính,... công tác hỗ trợ được tăng cường thêm ngày thứ 7 hàng tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đơn vị cũng đã khắc phục kịp thời các sự cố về hệ thống, duy trì hệ thống máy chủ hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế. Công tác bảo mật thông tin, quản trị mạng, quản trị người sử dụng, quản trị cơ sở dữ liệu được thực hiện đúng quy định; hệ thống công nghệ thông tin của ngành luôn được đảm bảo an toàn./.

V. T