tỷ giá hạch toán tháng 7

Tiếp đến là tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác:

1 GBP (bảng Anh) = 34.079 đồng

1 EUR (đồng tiền chung Châu Âu) = 24.254 đồng

1 FRF (FRANC Pháp) = 2.917 đồng

1 CHF (FRANC Thụy Sỹ) = 23.352 đồng

1 HKD (đô la Hồng Kông) = 2.796 đồng

1 CNY (nhân dân tệ) = 3.492 đồng

1 JPY (yên Nhật) = 177 đồng

Tỷ giá trên được ban hành căn cứ theo Thông tư số 128/2008/TT- BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN.

Tỷ giá trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN, các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá trên để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Nguồn: Kho bạc nhà nước