99,59% số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước khai thuế điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.

tổng-cục-thuế.jpg
Ngành Thuế chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 đi đôi với quản lý, huy động kịp thời nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Ảnh: Bùi Dương

Báo cáo của Tổng cục Thuế ghi nhận về khai thuế điện tử: Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Đã có 825.724 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,59% số DN đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2021 đến ngày 19/5/2021 là 9.078.795 hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử (NTĐT) ngành Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối NTĐT với Tổng cục Thuế) và 63 cục thuế triển khai dịch vụ NTĐT và tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/5/2021, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 819.592 DN, đạt tỷ lệ 98,85%.

Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 818.048 DN, đạt 98,66% trên tổng số DN đang hoạt động. Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 19/5/2021, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 1.772.451 giao dịch NTĐT với số tiền trên 317.342 tỷ đồng và 13.481.164 USD.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế chia sẻ, tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 19/5/2021, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 6.040 DN trên tổng số 6.206 DN hoàn thuế (đạt 97,33%). Số hồ sơ tiếp nhận là 10.466 hồ sơ trên tổng số 10.664 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,14%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 6.875 hồ sơ với tổng số tiền hơn 42.058 tỷ đồng.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 17,68% kế hoạch, bằng 120,51% so với cùng kỳ; kiểm tra được 187.439 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 114,48% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709 tỷ đồng, bằng 56,46% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 402 tỷ đồng; giảm lỗ là 8.606 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.132 tỷ đồng, bằng 41,96% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Tập trung thu ngân sách ở ngành, lĩnh vực trọng điểm

Đề cập đến chương trình công tác thuế tháng 6/2021, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành tiếp tục bám sát tình hình, phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách 5 tháng đầu năm; các khoản thu, sắc thuế thu đột biến; tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021 của Chính phủ đến số thu ngân sách nhà nước (NSNN) các tháng, qua đó kịp thời có các giải pháp điều hành thu NSNN hiệu quả, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng chuẩn bị tài liệu đánh giá bổ sung thu NSNN năm 2020, triển khai dự toán năm 2021 phục vụ kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XV; chuẩn bị các nội dung, tài liệu khác theo phân công và tham gia họp dự thính kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục tổ chức đôn đốc thu NSNN đối với một số khoản thu ngân sách trung ương như: dầu thô, khí thiên nhiên, lợi nhuận chênh lệch và cổ tức được chia, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, phí và lệ phí thuộc ngân sách trung ương…, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Bộ Tài chính giao.

Đồng thời, Tổng cục Thuế tập trung hoàn chỉnh dự thảo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030, trình Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ, ngành liên quan dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030” để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành;

Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 theo kế hoạch được giao...

Văn Tuấn