Đây là thông tin được Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết tại phiên họp sáng 15/5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong 26 ngày làm việc

Theo báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, chương trình Kỳ họp dự kiến sẽ điều chỉnh một số nội dung.

Trong đó, bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai - len. Nội dung này dự kiến được UBTVQH cho ý kiến chiều 15/5.

Đồng thời, không bố trí trong Chương trình nội dung trình Quốc hội xem xét quyết định một số dự án sử dụng dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 do đã được UBTVQH quyết định theo thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 7: Quốc hội sẽ họp riêng về Quy hoạch không gian biển quốc gia

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp.

Chương trình cũng được điều chỉnh thứ tự, thời điểm, thời gian xem xét, việc bố trí thảo luận tổ, hội trường đối với một số nội dung cho phù hợp, tránh dồn quá nhiều nội dung vào một buổi. Trong đó, bố trí thảo luận riêng tại tổ đối với nội dung về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) và điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Quốc hội cũng sẽ có phiên họp riêng tại tổ và hội trường về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Như vậy, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 26 ngày; khai mạc vào ngày 20/5/2024 và dự kiến bế mạc vào chiều ngày 27/6/2024. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 là từ ngày 20/5 đến ngày 8/6/2024. Đợt 2 là từ ngày 17/6 đến ngày 27/6/2024.

Khẩn trương hoàn thiện các hướng dẫn về chế độ tiền lương mới

Trong quá trình lấy ý kiến về chương trình Kỳ họp, có ý kiến đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do chính sách bảo hiểm xã hội là chính sách đi sau cải cách tiền lương, trong khi cải cách tiền lương sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2024. Ý kiến khác đề nghị lùi thời điểm trình Quốc hội thông qua dự án Luật này sang Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tại Thông báo số 3444/TB-TTKQH ngày 22/3/2024 về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), UBTVQH đã yêu cầu “đánh giá kỹ tác động của cải cách chính sách tiền lương đối với lương hưu của người nghỉ hưu trước và sau ngày 1/7/2024; những người có mức lương hưu thấp, nhất là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995”; “trình Quốc hội xem xét việc thông qua dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7 nếu bảo đảm đủ điều kiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được UBTVQH chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện, bảo đảm được đa số đồng thuận trước khi trình Quốc hội.

Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị trong dự kiến Chương trình vẫn thể hiện quy trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật này. Trường hợp qua thảo luận còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa đạt được sự đồng thuận cao thì UBTVQH sẽ xem xét báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh thời điểm thông qua đối với dự án Luật này theo ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Kỳ họp thứ 7: Quốc hội sẽ họp riêng về Quy hoạch không gian biển quốc gia
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp sáng 15/5.

Đối với nội dung cải cách tiền lương, có ý kiến đại biểu cho rằng việc thực hiện cải cách tiền lương bắt đầu triển khai từ ngày 1/7/2024, nhưng đến nay chưa có Đề án và chưa bố trí trong chương trình Kỳ họp là chậm, trường hợp trình Quốc hội tại Kỳ họp này sẽ không đủ thời gian để các Ủy ban tiến hành thẩm tra.

Báo cáo về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội cho hay, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội, hiện nay UBTVQH và Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, các ngành Tòa án, Kiểm sát, Kiểm toán; dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cũng liên quan đến chương trình kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ đã có đề nghị về việc cho phép chậm gửi hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội (dự kiến gửi hồ sơ vào cuối tháng 5/2024; các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, UBTVQH cho ý kiến trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7).

Theo quy định tại Điều 97 của Luật Tổ chức Quốc hội, tài liệu nội dung này phải được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị trước mắt chưa bố trí 2 nội dung nêu trên trong dự kiến Chương trình Kỳ họp. Căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, gửi cơ quan của Quốc hội thẩm tra, UBTVQH xem xét, cho ý kiến. Trường hợp hồ sơ bảo đảm đủ điều kiện theo quy định thì sẽ báo cáo Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình Kỳ họp./.