vang

Ngày 28/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-NHNN quy định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất, nhập cảnh.

Theo Thông tư, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu bằng hộ chiếu, giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Đối với vàng trang sức, mỹ nghệ thì được phép mang theo, nhưng nếu có tổng khối lượng từ 300g trở lên thì phải khai báo với Hải quan.

Tuy nhiên, các cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư được phép mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng. Cụ thể, Thông tư quy định cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với Hải quan.

Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) theo quy định: tổng khối lượng vàng từ 300g trở lên đến dưới 1kg phải khai báo với cơ quan Hải quan; tổng khối lượng vàng từ 1kg trở lên phải có Giấy phép mang vàng trong trường hợp xuất cảnh định cư của NHNN chi nhánh nơi cá nhân cư trú, đồng thời phải khai báo với Hải quan.

Để xin cấp giấy phép mang vàng, các cá nhân phải lập hồ sơ gồm đơn xin cấp giấy phép theo mẫu, hoá đơn mua hàng hoặc giấy tờ chứng minh, cam đoan về nguồn gốc hợp pháp, hộ chiếu, visa và quyết định cho phép định cư. Giấy phép mang vàng có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014./.

Dương An