Theo đó, với mục tiêu tín dụng năm nay tăng trưởng khoảng 15,5%, MB sẽ cần đạt khoảng 8% nữa trong sáu tháng cuối năm và ngân hàng này kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu vào quý IV.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB cho biết, khi đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng, điều mà MB và các ngân hàng kỳ vọng nhất là sức hấp thụ của nền kinh tế. Ngoài ra, hiện nay các ngân hàng đều có các giải pháp tổng hợp, không có giải pháp duy nhất nào để đảm bảo tăng trưởng tín dụng và hấp thụ thị trường.

Đến nay, các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất về mặt bằng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. “Giá thấp thì cầu sẽ tăng. các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí để giải quyết khâu về giá” - ông Ánh nhận định.

MB có thể đạt tăng trưởng tín dụng trên 6% trong nửa đầu năm 2024
MB có thể đạt tăng trưởng tín dụng trên 6% trong nửa đầu năm 2024. Ảnh: T.L
Hoạt động tín dụng có thể tiếp tục tăng trưởng vào cuối năm Tăng trưởng tín dụng đến giữa tháng 6 đạt gần 3,8%

Vấn đề thứ hai là về các thủ tục, các ngân hàng cũng tiếp tục tinh chỉnh các quy trình thủ tục. Riêng với MB, ngân hàng này cho biết sẽ dựa vào nền tảng App cho vay và phê duyệt tự động; rút ngắn quy trình và giảm sự can thiệp của con người trong quá trình ra quyết định; phát triển các sản phẩm, quy trình theo các luật mới và chính sách mới.

Về tín dụng chung toàn hệ thống, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng đến giữa tháng 6/2024 đạt 3,79% so với cuối năm 2023. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cải thiện dần qua các tháng, doanh số tín dụng mà các tổ chức tín dụng đã cung ứng ra nền kinh tế trong gần 6 tháng đầu năm 2024 cao hơn hơn doanh số của cùng kỳ 3 năm trước.

Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong điều kiện kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất tiếp tục được điều hành ổn định theo hướng từng bước giảm mặt bằng lãi suất chung trong nền kinh tế; điều hành hài hòa giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực thi Luật Các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước cho biết đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 đảm bảo hiệu lực thi hành Luật; đồng thời, tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Đại diện một số ngân hàng cũng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng các Luật mới bắt đầu có hiệu lực sẽ có tác động rất lớn đến khách hàng, do đó các ngân hàng cũng đang tinh chỉnh các quy trình, sản phẩm theo Luật và các văn bản hướng dẫn, từ đó có thể phục vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.