Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-MB-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) về việc thay đổi tên gọi Chi nhánh Cam Ranh.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trân trọng thông báo thay đổi tên gọi Chi nhánh Cam Ranh thành Chi nhánh Nam Khánh Hoà kể từ ngày 21/11/2023.

Địa chỉ: Số 151 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 02583.973.737; Fax: 02583.973.747

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối…