BV

Từ 01/7, cơ sở KCB phải thông tin kịp thời và công khai giá thu dịch vụ KCB. Ảnh minh họa: LV

Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 quy định: Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

Trong khi đó, Luật BHYT hiện nay đang quy định: Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Như vậy, theo quy định mới, những người thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình phải là những người: cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp, thay vì cùng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú như trước đây.

Sở dĩ có sự điều chỉnh như trên là do Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 1/1/2023, chính thức bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thay bằng việc quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, từ ngày 1/7/2021, cơ quan đăng ký cư trú cũng sẽ không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Cũng từ ngày hôm nay, người thuộc diện hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (người con này đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội)” được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT. Theo quy định trước đây, nhóm đối tượng này chỉ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT tối thiểu 70%. Nội dung này được đề cập tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Một quy định mới có hiệu lực là thay đổi trong danh sách người có công và thân nhân được hưởng chính sách BHYT. Theo đó, kể từ ngày 1/7/2021, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (số 02/2020/UBTVQH14) chính thức có hiệu lực. Theo pháp lệnh mới thì “Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống” sẽ được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT, trước đây không có quy định này.

Theo Thông tư số 04/2021/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT theo định suất, từ ngày hôm nay, cơ sở KCB phải thông tin kịp thời và công khai với người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh giá thu dịch vụ KCB. Giá công khai bao gồm: giá thu dịch vụ KCB đối với người bệnh có thẻ BHYT, giá thu dịch vụ KCB không theo yêu cầu đối với người bệnh không có thẻ BHYT; giá dịch vụ KCB theo yêu cầu của người bệnh; giá các loại dịch vụ khác tại đơn vị.

Ngoài ra, thông tư này còn quy định cơ sở y tế phải công khai các chế độ miễn, giảm giá dịch vụ KCB và thực hiện chính sách BHYT, thanh toán giá và chi phí KCB BHYT theo quy định của pháp luật.../.

Mai Lâm