Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội, ông Phi Vân Tuấn cho hay trong buổi giao ban báo chí chiều nay, 24/12.

Được biết, năm 2013, dự toán thu của Cục Thuế Hà Nội là hơn 161.000 tỷ đồng. Dự toán giao cao trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đồng thời một số chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp được triển khai…là thách thức lớn, tuy nhiên, Hà Nội vẫn đạt mức thu cao.

Để đạt được kết quả trên, Cục thuế TP Hà Nội đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp công tác thuế đã đề ra; đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế phù hợp tình hình thực tiễn trong từng thời kỳ. Đặc biệt, Cục thuế đã tăng cường công tác đôn đốc thu, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế bằng phương pháp mới.

Năm 2014, TP.Hà Nội được giao dự toán thu NSNN tăng 13,9% so với thực hiện năm 2013.

Tố Uyên