Tổng tài sản tăng 14% - ước đạt 1,5 triệu tỷ đồng

Trong năm qua, trên tinh thần đổi mới từ suy nghĩ đến hành động, quyết liệt thực hiện các chủ điểm trọng tâm kinh doanh, toàn hệ thống VietinBank tiếp tục cải thiện về quy mô, chuyển dịch cơ cấu hoạt động theo hướng an toàn, hiệu quả, khẳng định vai trò ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột trong nền kinh tế.

Kết quả hoạt động năm 2021 của VietinBank đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch, đặc biệt với các chỉ tiêu về tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, CASA và thu phí dịch vụ. Tổng tài sản hợp nhất ước đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với 2020. Dư nợ tín dụng hợp nhất ước đạt 1,14 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng bình quân tăng 12,3% so với năm 2020. Huy động vốn được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn được tiết giảm mạnh. Nguồn vốn huy động thị trường 1 hợp nhất ước đạt 1,16 triệu tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2020.

Đ/c Trần Minh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tại Hội nghị
Ông Trần Minh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank phát biểu tại Hội nghị.

Sau gần 5 năm nỗ lực triển khai phương án tăng vốn điều lệ, tháng 7/2021, VietinBank đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ 10,8 nghìn tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt các năm 2017 - 2019. Từ đó, tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng, tạo tiền đề nâng cao năng lực tài chính, tạo đà tăng trưởng của VietinBank.

VietinBank tiếp tục phát triển mạnh các giải pháp ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật, đẩy mạnh chuyển dịch kênh thông qua đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng từ quản lý tài khoản, mở thẻ trực tuyến, cho vay thấu chi online, thanh toán với hệ sinh thái đa dạng cho tới các dịch vụ tiện ích như tài khoản số đẹp, biệt danh tài khoản (Alias)… Triển khai nền tảng ngân hàng số eFAST mới cho gần 70% khách hàng tổ chức của VietinBank, tích hợp toàn bộ các sản phẩm ngân hàng giao dịch như thanh toán, quản lý khoản phải thu/phải trả, quản lý thanh khoản, tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng...

Năm 2022 là năm bản lề để thúc đẩy tăng trưởng đột phá

Kết quả kinh doanh khả quan tạo nguồn lực để VietinBank nâng cao năng lực tài chính, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro theo hướng thận trọng, nhằm chủ động ứng phó trước những khó khăn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Kết thúc năm 2021, tỷ lệ nợ xấu được VietinBank kiểm soát ở mức 1,3% tuân thủ hạn mức kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện hết sức tích cực ở mức 171%, cao hơn so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, tạo nguồn lực để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng thương mại nhà nước trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm 2021, VietinBank cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng
Năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, tăng trưởng 10%- 20%.

Đặc biệt, VietinBank là ngân hàng tiên phong thực hiện các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Năm 2021, VietinBank đã chủ động cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận để triển khai hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ về tín dụng, cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước được dự báo phục hồi trong trạng thái bình thường mới, năm 2022 được xác định là năm bản lề để VietinBank thúc đẩy tăng trưởng đột phá. Toàn hệ thống VietinBank sẽ tiếp tục tập trung cao độ các nguồn lực để xây dựng và triển khai mạnh mẽ các trọng tâm kinh doanh, bám sát các mục tiêu đã đề ra ngay từ đầu năm. Trên cơ sở đó, một số mục tiêu chính của VietinBank trong năm 2022 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự kiến: Tổng tài sản tăng trưởng khoảng 5% - 10%; tín dụng tăng trưởng khoảng 10% - 14%; Nguồn vốn huy động tăng trưởng 10% - 12%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, tăng trưởng 10%- 20%./.