Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK tập trung vào 2 hoạt động: thủy điện và dầu khí. Trong đó, hỗ trợ kê khai đối với hoạt động thủy điện với các mẫu biểu: Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, mẫu số 01/TĐ-GTGT; Bảng kê số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-1/TĐ-GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-2/TĐ-GTGT; Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện, mẫu số 03/TĐ-TAIN; Bảng phân bổ số thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 03-1/TĐ-TAIN; Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 02-1/TĐ-TNDN. Hỗ trợ kê khai đối với hoạt động dầu khí, các mẫu biểu: Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí, mẫu 01A/TNDN-DK; Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên, mẫu 01B/TNDN-DK; Tờ khai thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí, mẫu 01/TAIN-DK; Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí, mẫu 01/PL-DK; Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế, mẫu 01/BCTL-DK. Bên cạnh đó, phần mềm hỗ trợ kê khai mới còn bổ sung hỗ trợ một số chức năng khác bao gồm: Tải bảng kê hóa đơn chứng từ, hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT; tải bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, mẫu số 01-3/GTGT... Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: Ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/hotrokekhai; Ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.2: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn Hoặc liên hệ trực tiếp với Cục thuế các tỉnh, thành phố để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng./.

Đức Minh