Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Trái phiếu phát hành từ tháng 8/2022 và dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2029.

Theo tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến 24/11/2023 đạt 201.764 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 83,6% giá trị phát hành.

Ngân hàng Bản Việt hoàn tất mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu
Ngân hàng Bản Việt hoàn tất mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu. Ảnh: T.L
Phát Đạt tiếp tục chi trả 900 tỷ đồng trái phiếu trước hạn Chịu sức ép rủi ro, ngân hàng tăng huy động trái phiếu kỳ hạn dài

Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 48,4% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 97.590 tỷ đồng).

Về trái phiếu đến hạn, trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 31.845 tỷ đồng. 44% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 13.994 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 5.530 tỷ đồng (chiếm 17%).

Về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp, theo dữ liệu VBMA tổng hợp, tính đến ngày 24/11/2023, đã có 19 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 11 với tổng giá trị hơn 21.910 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,2%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 242.033 tỷ đồng, với 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá 27.070 tỷ đồng (chiếm 11,2% tổng giá trị phát hành) và 201 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 214.963 tỷ đồng (chiếm 88,8% tổng số)./.