1. Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Yên Bái:

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Yên Bái.

- Địa chỉ: Số 972, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian dự kiến hoạt động: 15/09/2023.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác (6419).

2. Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Cà Mau:

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Cà Mau.

- Địa chỉ: Số 107 Trần Hưng Đạo, khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Thời gian dự kiến hoạt động: 20/09/2023.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền.