Đà Nẵng

Một nhân viên của DN có hoạt động tại Đà Nẵng thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu qua hệ thống dịch vụ công hải quan. Ảnh: Hồng Vi

Cụ thể, 2 thủ tục sắp được triển khai là: “phê duyệt đề nghị gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất” và “phê duyệt đề nghị thay đổi, chia nhỏ container hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất”.

Để triển khai 2 thủ tục mới, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương tổ chức tuyên tuyền, phổ biến cho người làm thủ tục hải quan biết, thực hiện và triển khai tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ đối với 2 thủ tục nêu trên qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) HQ36a.

Theo kế hoạch, năm 2021, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục cung cấp thêm DVCTT mức độ 3, 4 đối với 22 thủ tục hành chính trên hệ thống nội ngành; tích hợp thêm 26 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kết thúc năm 2020, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 202/238 DVCTT mức độ 3, 4 chiếm 85% tổng số thủ tục hành chính toàn ngành./.

Ngọc Linh