bộ trưởng đinh tiến dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Minh.

Phấn đấu thu vượt 5% dự toán đã được giao

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, với những kết quả đã đạt được cho thấy, đây là một năm thành công của ngành Thuế. Ngành Thuế đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, có sự sáng tạo, đột phá trong cách quản lý thuế và kết quả là đã thực hiện mục tiêu “kép”: vừa hoàn thành nhiệm vụ thu vừa góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh. “Đây là điều đáng mừng, là “điểm sáng” trong kết quả quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, của Chính phủ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đề cập đến những nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2021, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngay từ những ngày đầu của năm, toàn ngành bắt tay vào công việc, tập trung cao độ để đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2021 được cấp trên giao phó, đặc biệt công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành Thuế phải vượt 5% dự toán được giao.

Cùng với đó, hoàn thành toàn diện công tác thanh tra, kiếm tra thuế, công tác quản lý nợ thuế…, đảm bảo số kiến nghị qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế và số thu nợ thuế của năm 2021 cao hơn năm 2020.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu gói giải pháp gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất áp dụng trong năm 2021 cho các đối tượng bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19.

Như vậy, trường hợp Chính phủ thông qua gói giải pháp gia hạn này, sẽ là một trong những thách thức trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu của ngành Thuế được giao phó trên.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, trong quý I/2021, Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chiến lược Cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2011 - 2020 và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về Chiến lược Cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2021 - 2030.

Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, do đó ngành Thuế cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là chú ý đến các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh phát triển.

Đồng thời, để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, ngành Thuế cần tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về thuế, đặc biệt, cần nghiên cứu, triển khai sớm, đồng bộ các nội dung tại Đề án mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu NSNN, chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ, chuyển nhượng vốn của công ty mẹ ngoài lãnh thổ Việt Nam, quản lý thu thuế của hộ kinh doanh...

Song song với đó, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế và triển khai áp dụng các văn bản pháp luật đã ban hành năm 2020 về quản lý thuế, xử phạt vi phạm hành chính thuế và hóa đơn, hóa đơn điện tử vào cuộc sống.

Tổng cục Thuế cũng cần phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) và Cục Kế hoạch tài chính báo cáo Bộ Tài chính về kế hoạch đầu tư, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế năm 2021, đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đồng thời, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế.

Bên cạnh đó, có các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với công chức viên chức trong toàn ngành Thuế. Theo đó, cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về việc chấp hành chính sách chế độ, sử dụng kinh phí, tài sản, đảm bảo công tác quản lý tài chính của ngành được tiết kiệm, hiệu quả.

“Năm 2021 là năm đầu tiên của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức cho ngành Thuế. Tôi tin tưởng rằng với bề dày truyền thống của ngành Thuế, các đồng chí sẽ đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành đạt mức các nhiệm vụ chính trị được giao” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói./.

Nhật Minh