"Hoán đổi" 100 tỷ đồng vốn huy động để đầu tư vào công ty con

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần HHP Global (mã ck: HHP) vừa công bố nghị quyết về việc hỗ trợ công ty con - Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên để đẩy nhanh tiến độ triển khai nhà máy sản xuất giấy 100.000 tấn sản phẩm/năm.

Ngưng thanh toán nợ vay, HHP Global muốn
ĐHĐCĐ của HHP dự kiến diễn ra vào ngày 15/6 tại Hải Phòng. Ảnh minh họa.

HĐQT HHP thống nhất trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại Công ty Giấy Hoàng Hà Phú Yên lên mức tối thiểu 65% và tối đa không vượt quá 80%.

Đồng thời, trình ĐHĐCĐ phương án thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty năm 2023-2024. Cụ thể, HHP sẽ dùng 100 tỷ đồng dự kiến thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng để góp vốn vào công ty Giấy Hoàng Hà Phú Yên.

Theo HHP, song song với việc đưa Nhà máy HHPParper Hải Phòng công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng sớm đi vào vận hành ổn định, công ty quyết định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất thông qua việc đầu tư góp vốn vào các đơn vị sản xuất giấy tiềm năng, cụ thể là Công ty Giấy Hoàng Hà Phú Yên, nhằm nâng công suất sản xuất của toàn công ty lên 200.000 tấn/năm vào cuối năm 2025.

Về chủ trương hỗ trợ công ty con này, HHP cho biết sẽ tiếp tục điều động cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm triển khai dự án Nhà máy HHPPaper Hải Phòng tham gia hỗ trợ công tác quản lý, lựa chọn công nghệ, thiết bị, chọn thầu, thương thảo hợp đồng với các nhà thầu… và các công việc liên quan đến dự án nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm của công ty con.

Ngoài ra, HHP sẽ hỗ trợ làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn (Vietinbank Tiên Sơn) là ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty mẹ để cấp tín dụng cho công ty con, bao gồm đàm phán thương thảo điều khoản, điều kiện vay vốn; ưu tiên hỗ trợ công ty con tối đa về nguồn vốn để triển khai đầu tư nhà máy với điều kiện đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty mẹ…

Trước đó, cuối năm 2023 đến tháng 1/2024, HHP đã đầu tư góp vốn 51 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty Giấy Hoàng Hà Phú Yên.

Thời điểm đó, HHP cho biết, mục đích góp vốn vào công ty con là để gia tăng hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất của HHP nhằm mở rộng phân khúc sản phẩm, mở rộng thị phần, nâng cao sản lượng, nâng cao vị thế trong lĩnh vực sản xuất giấy tại khu vực miền Bắc, miền Trung của công ty.

Quý I hoàn thành 13% kế hoạch lợi nhuận gấp đôi thực hiện năm trước

Năm 2023, doanh thu sau thuế hợp nhất của HHP đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022 và đạt 86% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế sau hợp nhất đạt 21 tỷ đồng, tương đương giảm gần 16 tỷ đồng, đạt 57% so với năm 2022 và 54% so với kế hoạch.

Theo HHP, nguyên nhân doanh thu tăng chủ yếu đến từ hoạt động thương mại (doanh thu bán hàng) chiếm 79% và hoạt động sản xuất (doanh thu bán thành phẩm) chiếm 21% và còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 0,13%.

Về lợi nhuận sau thuế, mặc dù trong năm công ty con (Công ty Giấy Hoàng Hà Hà Nam) ghi nhận lợi nhuận sau thuế được chia tạm tính tăng 51 triệu đồng và trong năm phát sinh việc mua thêm công ty con (Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro) ghi nhận lợi nhuận sau thuế được chia tạm tính tăng 490 triệu đồng và lãi từ giao dịch mua rẻ cổ phần 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận tại công ty mẹ giảm đáng kể khi phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá của tài khoản công nợ ngoại tệ phải trả nhà thầu cung cấp thiết bị và việc dừng sản xuất tại nhà máy cũ để chuẩn bị cho nhà máy mới, khiến lợi nhuận sau thuế công ty sau hợp nhất giảm.

Năm 2024, HHP đề ra mục tiêu doanh thu 1.850 tỷ đồng, tăng 66% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 44,8 tỷ đồng, tăng 113% so với thực hiện năm trước.

Kết thúc quý I/2024, doanh thu HHP ghi nhận gần 412 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và hoàn thành 13% kế hoạch.

Ngưng thanh toán nợ vay, HHP Global muốn
Kế hoạch năm 2024 và thực hiện quý I của HHP. Ảnh: Gia Linh

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của HHP ghi nhận 2.218 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 23% ở mức 16 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ 4% lên 177 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 6% lên 1.398 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn giảm 11% xuống 814 tỷ đồng, nợ dài hạn tăng 49% lên 584 tỷ đồng.

Đầu năm 2024, HHP nâng vốn điều lệ lên hơn 865 tỷ đồng bằng các hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu thường ESOP. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 6,5%.