Theo phương án mới cân đối lại, công ty dự kiến sử dụng 20 tỷ đồng để thanh toán tiền thuê đất cho dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; dùng 46 tỷ đồng để thanh toán nhà thầu thi công triển khai dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến dùng 9 tỷ đồng trả nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, dùng 15 tỷ đồng trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Một khoản tiền 10 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp này dùng để bổ sung vốn thanh toán tiền cho nhà cung cấp để mua giấy phế liệu phục vụ cho nhà máy sản xuất giấy.

Trước đó, cuối tháng 7/2021, HHP đưa ra phương án sử dụng số tiền 100 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành riêng lẻ.

Theo phương án thời điểm đó, công ty dự kiến dụng hơn 48,8 tỷ đồng để thanh toán tiền đất cho dự án di dời, mở rộng Nhà máy Hoàng Hà bao gồm: tiền thuê đất, tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa.

Một khoản đầu tư nữa là thanh toán nhà thầu thi công triển khai dự án mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà, số tiền 46 tỷ đồng. Số tiền còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, bao gồm: thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp, các khoản chi phí hoạt động thường xuyên…

Tại thời điểm giữa năm 2021, công ty có tài sản ngắn hạn là 252 tỷ đồng, có cao hơn chút ít so với quy mô nợ ngắn hạn 245 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm tựa dòng tiền phụ thuộc nhiều vào khả năng thu hồi công nợ do các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, với giá trị 178 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhóm tài sản thanh khoản cao tại ngày 30/6/2021 có giá trị khá ít khi tiền (và tương đương tiền) và đầu tư tài chính ngắn hạn đều cùng chỉ ở mức khoảng 7,2 tỷ đồng./.

Chí Tín