Theo thông tin từ Vụ Kế hoạch tài chính, theo lộ trình, từ năm 2015, giá dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng nhăm tăng chất lượng dịch vụ phục vụ người dân. Đồng thời, giúp các bệnh viện có kinh phí để triển khai nhiều dịch vụ hơn.

Bên cạnh đó, từ 1/1/2015, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 100%, không phải đồng chi trả (trước đây phải đồng chi trả 5%).

Ngoài ra, người cận nghèo được BHYT thanh toán 95%, chỉ phải đồng chi trả 5% (trước đây BHYT thanh toán 80%, phải đồng chi trả 20%).

Chính vì vậy, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình không làm ảnh hưởng nhiều đến người nghèo, người cận nghèo./.

Tuấn Linh