Em rể thành viên Hội đồng quản trị MCG bị phạt do không công bố về dự kiến giao dịch Công ty cổ phần Blue Point bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn Công ty TNHH Hoàng Ngân bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Trần Văn Huấn, người có liên quan đến ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc (mã Ck: NED) bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện đươc giao dịch. Ông Trần Văn Huấn đăng ký mua 810.000 cổ phiếu NED từ ngày 29/10/2020 đến ngày 26/11/2020 (khớp lệnh 0 cổ phiếu); ngày 3/12/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Trần Văn Huấn.

Người nhà Chủ tịch Hội đồng quản trị NED bị phạt

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.