Niên vụ 2023: Bắc Giang dự kiến xuất khẩu 96.000 tấn vải thiều