Nguồn: Bộ Tài chính Infographic: T.L

Nguồn: Bộ Tài chính

Nhận diện khó khăn thách thức phía trước vẫn còn rất lớn, do áp lực lạm phát, tình hình dịch bệnh vẫn rất khó lường và các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn… nhưng “tư lệnh” các đơn vị trong ngành Tài chính đã thể hiện sự quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất cho năm 2021.

* Ông Cao Anh Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế:

Rà soát các nguồn thu còn dư địa để khai thác tăng thu ngân sách

Ông Cao Anh Tuấn

Ông Cao Anh Tuấn

Năm 2020, ngành Thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ, sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên… cũng gây thiệt hại nặng nề, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống, ảnh hưởng đến thu ngân sách của ngành Thuế.

Mặc dù vậy, thu ngân sách năm 2020 do Tổng cục Thuế quản lý đạt 1.278.649 tỷ đồng, đạt 102% so với dự toán, vượt 175.849 tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 34.576 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán; thu nội địa ước đạt 1.244.073 tỷ đồng, bằng 102% dự toán.

Có thể nói, năm 2020, ngành Thuế đã hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa thực hiện tốt chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho NNT để khoan thư sức dân, khôi phục đà tăng trưởng của nền kinh tế, vừa triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý thu, chống thất thu NSNN, khai thác tốt các nguồn thu còn tiềm năng từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản có hiệu quả, để bù đắp cho hụt thu do suy giảm kinh tế gây ra, bổ sung thêm nguồn lực cho Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội và đầu tư phát triển kinh tế.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021- 2030). Dự báo tình hình dịch bệnh, kinh tế - xã hội… tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và 26 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.

Trước hết, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và cấp ủy, UBND các cấp để chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021. Trong đó, tập trung các giải pháp liên quan đến thuế như: mở rộng cơ sở thuế; tăng cường chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội giao.

Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Tổ chức bộ phận trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN, từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế…

Có thể nói, dù xác định có rất nhiều khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế sẽ nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ đã được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao.

* Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

Phấn đấu thu đạt hơn 5% chỉ tiêu Quốc hội giao

Ông Nguyễn Văn Cẩn

Ông Nguyễn Văn Cẩn

Năm 2021 là năm có tính chất bản lề đối với ngành Hải quan bước sang một giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh những thuận lợi thì những khó khăn từ ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến hoạt động kiểm soát hải quan chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu ngân sách, đòi hỏi ngành Hải quan phải nỗ lực hơn nhiều so với năm 2020. Chính vì vậy, mục tiêu tổng quát có tính chất bao trùm đối với công tác của toàn ngành năm 2021 và những năm tới là tập trung nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển mới của Hải quan Việt Nam.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, ngành Hải quan tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, hướng tới hải quan số, ứng dụng công nghệ từ cách mạng 4.0 nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để đáp ứng mục tiêu nêu trên, ngành Hải quan sẽ xây dựng Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, chú trọng việc tổ chức triển khai Đề án đổi mới kiểm tra chuyên ngành sau khi đề án được Chính phủ phê duyệt...

Với tinh thần chủ đạo: “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”, năm 2021, ngành Hải quan quyết tâm phấn đấu thu đạt hơn 5% chỉ tiêu thu ngân sách được Quốc hội giao (315.000 tỷ đồng), theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm công tác quản lý thu ngân sách, giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngay từ đầu năm 2021; tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Năm 2021, ngành Hải quan cũng tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban 389 Quốc gia, không để xảy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu trong phạm vi, địa bàn hải quan quản lý. Tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan; công tác thanh tra, kiểm tra góp phần tăng thu ngân sách; công tác kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ.

Đồng thời, năm 2021, ngành Hải quan cũng quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật, công khai kịp thời các doanh nghiệp nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2021 cao hơn thời điểm 31/12/2020.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong năm 2021, ngành Hải quan tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hải quan, áp dụng các chuẩn mực quốc tế, quy trình quản lý hải quan hiện đại nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Ngành Hải quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều chủng mới.

Bên cạnh đó, ngành cũng tăng cường kết nối Hải quan - Doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tích cực tham gia hợp tác với cơ quan hải quan, tích cực hỗ nghiệp tiếp cận, nắm bắt, tìm hiểu quy định pháp luật, nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật... kịp thời xử lý các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp…

* Ông Đỗ Việt Đức – Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ

Ông Đỗ Việt Đức

Ông Đỗ Việt Đức

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam dự báo vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ năm 2020 để lại. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh là rất lớn trong khi nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG) còn hạn hẹp.

Trong năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành DTNN tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới sáng tạo, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, đặc biệt là nhiệm vụ nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG.

Về công tác xây dựng cơ chế, chính sách, Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch. Trong đó tập trung trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch tổng thể kho DTQG đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Trình Bộ Tài chính ban hành 13 thông tư trong năm 2021.

Về công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG, Tổng cục DTNN sẽ tập trung đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản hàng DTQG tích cực triển khai thực hiện kế hoạch được giao theo đúng quy định; hướng dẫn và giải quyết kịp thời về giá, vốn, chi phí cho các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhập hàng theo kế hoạch được giao; thẩm định và tổng hợp báo cáo quyết toán vốn, chi phí liên quan đến nhập, xuất và bảo quản hàng DTNN của các bộ, ngành theo quy định.

Trong năm 2021, toàn ngành DTNN sẽ quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhập hàng DTQG năm 2021, với số lượng là 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc, nhập đủ số lượng, đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý và các bộ, ngành được giao quản lý.

Toàn ngành DTNN sẽ chuẩn bị tốt mọi nguồn lực DTQG; chủ động triển khai thực hiện xuất cấp hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ, cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

* Ông Nguyễn Đức Chi - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước:

Năm 2021 thành lập Kho bạc Nhà nước khu vực

Ông Nguyễn Đức Chi

Ông Nguyễn Đức Chi

Trong năm 2020, toàn hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị SDNS song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao.

Bên cạnh đó, toàn hệ thống đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời, tham mưu với Bộ Tài chính kịp thời và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách tài chính liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN.

Bước sang năm 2021, với phương châm hành động là tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, phấn đấu 100% các thủ tục hành chính được cung cấp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4..., KBNN đang tập trung nguồn lực để xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, chính sách lớn và các văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyên môn. Trong đó, tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030. Đặc biệt, KBNN sẽ triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập KBNN cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh và thành lập KBNN khu vực liên huyện trực thuộc KBNN cấp tỉnh để tiếp tục tinh gọn bộ máy giúp hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

KBNN cũng sẽ tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả; tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN. Song song với đó là tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, KBNN sẽ tiếp tục thực hiện công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 trình Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đúng thời hạn theo quy định; tổng hợp lập báo cáo Tài chính nhà nước thuộc ngân sách cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, KBNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống trên các mặt về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và hiện đại hóa công nghệ quản lý.

* Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Đặt quyết tâm cao nhất để thị trường chứng khoán phát triển ổn định

Ông Trần Văn Dũng

Ông Trần Văn Dũng

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội thế giới và Việt Nam, thị trường chứng khoán (TTCK) đã trải qua năm 2020 với nhiều biến động mạnh, gặp không ít khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và trực tiếp là Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã rất nỗ lực, tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Cùng với sự hồi phục và tăng trưởng ngoạn mục của TTCK, trong năm qua, UBCKNN đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng. Theo đó, UBCKNN đã hoàn thiện đúng tiến độ theo chương trình xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý đã đề ra. UBCKNN cũng đã tích cực, chủ động, kịp thời báo cáo Bộ Tài chính thực hiện, triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ thị trường, trấn an tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt trong giai đoạn giảm sâu do dịch Covid-19. Song hành với đó, UBCKNN tiếp tục triển khai tái cấu trúc TTCK, tăng cường công tác quản lý công ty đại chúng và các tổ chức kinh doanh chứng khoán; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Năm 2021, TTCK Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tăng trưởng kinh tế và các yếu tố vĩ mô khác. Tuy nhiên, nền kinh tế nói chung và TTCK dự báo sẽ còn gặp nhiều thách thức do tác động từ đại dịch Covid-19 còn kéo dài, căng thẳng thương mại và các rủi ro tài chính hiện hữu... Trong bối cảnh đó, nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong năm 2020 và thực hiện chương trình công tác năm 2021, UBCKNN đề ra nhiều giải pháp khắc phục và tập trung triển khai vào nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, UBCKNN sẽ tập trung nỗ lực đưa các quy định, chính sách mới của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn vào thực tiễn, để hỗ trợ cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư tạo động lực thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển bền vững. Đồng thời, UBCKNN sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2021 – 2030 để định hình mục tiêu, giải pháp về lộ trình phát triển TTCK – thị trường vốn về dài hạn.

Cũng trong năm 2021, cơ quan quản lý sẽ tập trung chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh quyết tâm đưa hệ thống công nghệ thông tin TTCK (KRX) đi vào vận hành. Đồng thời, đẩy nhanh việc cơ cấu lại TTCK, hoàn thiện bộ máy Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, trong năm 2021, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ trên, UBCKNN đã đưa ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt triển khai trong những ngày đầu tháng đầu để vừa nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước, vừa hỗ trợ TTCK phát triển ổn định, bền vững trong năm mới.

Nhóm PV