Nộp tiền liền tay nhận ngay biển hot trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking

Theo đó, sau khi trúng đấu giá, khách hàng thực hiện nộp tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô của C08 bằng cách:

Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank, đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile Banking, thực hiện nộp tiền trúng giá biển số theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, chọn chức năng “Nạp tiền dịch vụ”.

Bước 2: Chọn chức năng “Dịch vụ tài chính”, tại mục “Loại dịch vụ”chọn: “Nộp tiền trúng giá biển số” và nhập mã hóa đơn.

Bước 3: Kiểm tra thông tin và nhập số tiền thanh toán.

Bước 4: Xác thực và thanh toán.

Dịch vụ nộp tiền trúng đấu giá biển số trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking sẽ được miễn phí trong 12 tháng kể từ ngày 19/12/2023.

Ngoài ra, khách hàng trúng đấu giá biển số xe có thể chuyển khoản/quét mã QR (do C08 cung cấp) hoặc chuyển tiền tại quầy giao dịch vào tài khoản số 1410123456789 của Cục Cảnh sát giao thông mở tại Agribank chi nhánh Mỹ Đình.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an và Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA), với tư cách là bên thứ 3, Agribank được lựa chọn là đơn vị thực hiện mở tài khoản chuyên thu và thanh toán các dịch vụ công tác đấu giá biển số xe.

Theo đó, Agribank là đơn vị quản lý số tiền hồ sơ và tiền đặt trước để tham gia đấu giá, đồng thời sẽ thực hiện việc chuyển hoàn trả cho các các tổ chức/cá nhân đã nộp vào tài khoản chuyên thu của VPA khi có yêu cầu trực tiếp từ phía Tổ chức đấu giá tài sản, trên tinh thần tuân thủ pháp luật và yêu cầu của Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an.

Thực hiện Nghị quyết 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết 73; Theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản; Theo hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ thanh toán phục vụ công tác đấu giá biển số xe ô tô giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) và Agribank chi nhánh Mỹ Đình, theo đó, Agribank chi nhánh Mỹ Đình là ngân hàng duy nhất được thực hiện quản lý tài khoản chuyên thu và thanh toán các dịch vụ liên quan đến công tác đấu giá biển số xe ô tô.

Danh sách các biển số xe ô tô đẹp được đăng tải hàng ngày trên webside https://dgbs.vpa.com.vn/. Tại đây, khách hàng có thể tìm kiếm, đăng ký, lựa chọn biển số xe ô tô và nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá vào tài khoản chuyên thu mở tại Agribank chi nhánh Mỹ Đình (số tài khoản: 1410999999999 của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam).