Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán/sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc các đợt chào bán, sửa đổi Điều lệ VietinBank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank.

Ông Lê Thanh Tùng được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank
Đại hội đồng cổ đông VietinBank diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Ông Phạm Tấn Công được bầu làm Chủ tịch VCCI thay ông Vũ Tiến Lộc Ông Trần Minh Bình được bổ nhiệm làm Chủ tịch VietinBank

Ngoài ra, Đại hội cũng bầu bổ sung ông Lê Thanh Tùng vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Được biết, ông Lê Thanh Tùng là thạc sỹ kinh tế tài chính ngân hàng, công tác tại VietinBank từ năm 2003. Ông từng đảm nhiệm các vị trí: Thư ký tổng hợp Hội đồng quản trị; Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ và đào tạo; Trưởng phòng kế hoạch và hỗ trợ ALCO; Giám đốc khối quản lý rủi ro; Phó tổng giám đốc VietinBank.

Đại hội miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Mạnh Toàn để đảm nhận công việc khác tại VietinBank.

Về tình hình kinh doanh, VietinBank ghi nhận tổng tài sản hợp nhất đến 30/9/2021 ước đạt gần 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2020. Dư nợ tín dụng đạt 1,09 triệu tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2020. Cơ cấu dư nợ tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tập trung vào các phân khúc có tỷ suất sinh lời cao.

Tỷ trọng dư nợ cuối kỳ phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và bán lẻ được cải thiện từ mức 56% cuối năm 2020 lên mức hơn 57% vào cuối quý III/2021. Tiền gửi khách hàng đạt 1,07 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2020. Tỷ trọng CASA bình quân tiếp tục được cải thiện, đạt mức 19,8%, tăng mạnh so với năm 2020 (16,8%).

Thu nhập hoạt động 9 tháng của năm 2021 tăng trưởng 22% so với cùng kỳ, tăng trưởng ở hầu hết các đầu thu nhập chính; thu thuần từ lãi tăng 24%, thu thuần hoạt động dịch vụ tăng 18%; thu xử lý rủi ro tăng 64% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ CIR được kiểm soát ở mức thấp. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2021 tăng trưởng so với cùng kỳ.

VietinBank cũng đã thực hiện giảm lãi suất cho vay và phí dịch vụ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cung cấp các gói giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động và phục hồi, phát triển qua giai đoạn đại dịch.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, tổng số tiền giảm lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng khoảng 6.000 tỷ đồng. Dự kiến cả năm, con số này lên tới gần 8.000 tỷ đồng.

VietinBank đã chủ động trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cao hơn mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho năm 2021 để tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu.