dn xa hoi

Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ đang tạo công ăn việc cho nhiều lao động là những người yếu thế trong xã hội.

Đối tượng hỗ trợ trực tiếp của chương trình là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang trực tiếp tạo ra tác động tích cực cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên.

Các doanh nghiệp xã hội được lựa chọn là những đơn vị đang có nhu cầu về vốn (bao gồm vốn vay và vốn góp) để phát triển doanh nghiệp, nhằm mục đích nâng cao tác động xã hội và duy trì phát triển bền vững, nhưng hiện chưa có đầy đủ điều kiện để tiếp cận các khoản vay thông thường của ngân hàng thương mại hoặc chưa có đủ điều kiện để kêu gọi vốn góp.

Trong giai đoạn 2014-2015, chương trình sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiêp xã hội với mục đích giúp các đơn vị này hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, đáp ứng được các điều kiện để tiếp cận vốn vay từ chương trình cũng như từ các nhà đầu tư tác động khác.

Chương trình dự kiến sẽ cung cấp các khóa đào tạo định hướng cho 15 doanh nghiệp xã hội, 10 gói hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về lập kế hoạch phát triển kinh doanh, phát triển tổ chức và một số khoản tài trợ nhỏ bằng tiền cho các doanh nghiệp có cam kết chia sẻ kinh phí, để hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các chương trình nâng cao năng lực, tăng khả năng tiếp cận các nguồn đầu tư.

Thông qua Chương trình Đầu tư tác động xã hội, những can thiệp đầu tiên của Oxfam sẽ hướng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội về vốn dưới hình thức cho vay ưu đãi và tín chấp, đồng thời nâng cao năng lực để nhân rộng mô hình kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng kinh doanh, đưa tác động xã hội lên một quy mô lớn hơn từ đó nâng cao năng lực tiếp cận tới các nguồn vốn đầu tư xã hội.

Bà Nguyễn Lê Hoa, quyền Giám đốc Oxfam tại Việt Nam cho biết: “Các doanh nghiệp xã hội đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, tuy loại hình doanh nghiệp này còn mới, song các doanh nghiệp xã hội cũng ngày một chứng tỏ vai trò của họ trong việc tạo ra những tác động xã hội tích cực, giúp đỡ cho những nhóm yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, họ đang gặp nhiều thách thức để có thể phát triển và phát huy vai trò của mình, bao gồm các khó khăn về tiếp cận vốn, xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả, và tiếp cận thị trường”.

Dự án này là một phần trong Chương trình Đầu tư tác động xã hội của Oxfam hiện đang được triển khai thử nghiệm ở 3 nước Nigeria, Uganda và Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư dự kiến là 8 triệu euro.

Tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) sẽ là một trong những đối tác phối hợp cùng Oxfam thực hiện các hoạt động của Chương trình này.

Thúy Nga