nộp thuế

Ảnh minh họa.

Khi Công ty Lộc Thành làm thủ tục sang tên, cơ quan công an đã cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số. Thông tin chủ xe là Công ty An Khang, được thu hồi đăng ký biển số xe và sang tên cho chủ mới là Công ty Lộc Thành.

Tuy nhiên, khi Công ty Lộc Thành nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế thì không được chấp nhận với lý do, Công ty Thiên Long phải đăng ký sang tên, nộp lệ phí trước bạ rồi mới được bán cho Công ty Lộc Thành.

Công ty Lộc Thành hỏi, như vậy có đúng không? Công ty phải làm thế nào để thực hiện được thủ tục nêu trên?

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 7 Điều 2 Chương I Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”.

Tại Điều 3 Chương I Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định:

“Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này”.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ do Chi cục Thuế khu vực Hương Điền cung cấp, trường hợp tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/20216/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do vậy, Chi cục Thuế khu vực Hương Điền đã có hướng dẫn cho Công ty Thiên Long kê khai nộp lệ phí trước bạ xe ô tô nhận chuyển nhượng của Công ty An Khang và Công ty Lộc Thành kê khai nộp lệ phí trước bạ xe ô tô nhận chuyển nhượng của Công ty Thiên Long là đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn