Phát Đạt được chấp thuận phát hành hơn 67 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Phát Đạt đã được UBCKNN chấp thuận phát hành hơn 67 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Ngày 24/10/2023, UBCKNN đã có Công văn số 718/UBCK-QLCB thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Phát Đạt.

Việc phát hành cổ phiếu được Phát Đạt thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và đúng các quy định của pháp luật.

Đối với phương án phát hành, Phát Đạt sẽ chào bán tổng cộng 67.164.621 cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu từ đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Tại các nội dung công bố thông tin trước đó, Phát Đạt cũng đã thông qua các quyết định phân bổ số lượng cổ phiếu dự kiến cho 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, theo đúng các phương án đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông.

Với số tiền huy động được là 671,6 tỷ đồng, Phát Đạt sẽ dùng để thanh toán toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà doanh nghiệp đã phát hành trong năm 2021 và 2022.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Phát Đạt là một trong những doanh nghiệp tích cực tất toán và mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng.

Song song đó, các dự án như Astral City, dự án tại Thuận An (Bình Dương), dự án tại Bắc Hà Thanh (Bình Định) của Phát Đạt… liên tục có các bước hoàn thiện về pháp lý.

Với sự chấp thuận của UBCKNN tại đợt phát hành riêng lẻ lần này, Phát Đạt sẽ hoàn thành mục tiêu đưa nợ trái phiếu về bằng 0 vào cuối năm nay, trở lại quỹ đạo tăng trưởng và tiếp tục phát triển các dự án mới, có quy mô lớn./.