Theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 3/1/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ về công bố kết quả Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2023, Cục Thuế Phú Thọ được xếp đứng thứ nhất trong số các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được xếp hạng.

Phú Thọ: Cục thuế tiếp tục đứng đầu về mức độ chuyển đổi số khối cơ quan nhà nước
Bộ phận một cửa Cục Thuế Phú Thọ tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế. Ảnh: Văn Học

Kết quả được đánh giá theo các tiêu chí chính gồm: thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin, hoạt động chính quyền số (gửi nhận văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống hội nghị trực tuyến, ứng dụng phần mềm nội bộ, hệ thống truyền thanh), kinh tế số, xã hội số.

Năm 2022, Cục Thuế Phú Thọ đứng thứ nhất trong Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ (tại Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ), với tổng điểm đạt 826,8 điểm, xếp loại tốt.

Trong đó, Cục Thuế Phú Thọ đứng đầu, xếp loại tốt, với tổng điểm là 837,5 điểm. Đáng chú ý trong số các tiêu chí này tiêu chí hoạt động chính quyền số đạt cao nhất, với 547,5 điểm; tiêu chí an toàn thông tin đạt 100 điểm; tiêu chí thể chế số đạt 90 điểm; tiêu chí hạ tầng số đạt 70 điểm...

Cho đến nay, Cục Thuế Phú Thọ đã duy trì thành công cho 100% tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; có trên 556 đơn vị đã triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 120% kế hoạch năm 2023; duy trì thực hiện tốt công tác cấp mã số thuế, bảo đảm 100% trường hợp được cấp mã số thuế đúng thời gian quy định, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tốt việc đăng ký mã số thuế doanh nghiệp; thực hiện quản lý kê khai đầy đủ, nâng cao chất lượng kê khai, triển khai tốt kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, với số hồ sơ khai thuế đã nộp năm 2023 đạt 99,26%./.