Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến qua 3 điểm cầu, với sự tham gia của các diễn giả đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Viện Dầu khí Việt Nam; Công ty TNHH Robert Bosch Engineering and Business Solutions Việt Nam và các đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học đến từ các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Lê Hồng – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, cho biết: “Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT), hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SHTT, tập huấn bồi dưỡng về SHTT trong các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp luôn được cục quan tâm đặc biệt. Từ năm 2019, cục đã xây dựng và phát triển mạng lưới TISC và IP HUB nhằm thúc đẩy hoạt động SHTT và chuyển giao công nghệ trong các viện nghiên cứu, trường đại học. Đến nay có khoảng hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu là thành viên của mạng lưới."

Quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp
Hội thảo về thực trạng quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học viện, nghiên cứu, doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Bà Hoàng Linh Lan - Phó Trưởng ban Khoa học - Chiến lược, Viện Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết, việc thương mại hóa, chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu sau khi kết thúc đề tài/nhiệm vụ/dự án của viện còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, viện chưa có chính sách phân định về quyền sở hữu để phân chia lợi nhuận khi tài sản trí tuệ được thương mại hóa. Nhiều cán bộ chưa thực sự hiểu rõ về SHTT, phân chia quyền SHTT, chuyển giao công nghệ. Các hoạt động pháp lý SHTT, định giá, nhượng quyền SHTT còn yếu.

Thực tế cho thấy, các trường đại học/viện nghiên cứu đã chủ động bắt tay, hợp tác với các doanh nghiệp để thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học. Điều này đặt ra yêu cầu của việc cần có các biện pháp quản lý quyền SHTT trong các hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa các chủ thể, đối tác, cũng như trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Các chuyên gia, đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và một số biện pháp quản lý quyền SHTT trong các hoạt động hợp tác nghiên cứu trong ngắn hạn và dài hạn như: rà soát, đánh giá các sáng chế/giải pháp kỹ thuật,… để xem xét khả năng thương mại hóa sản phẩm...; xây dựng và hoàn thiện chính sách về SHTT phù hợp với điều kiện và lĩnh vực hoạt động; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ SHTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ quyền SHTT.

Việc quản lý quyền SHTT đối với các hoạt động này sẽ giúp nhận diện, đánh giá, lường trước được các phát sinh tranh chấp về quyền SHTT trong các hoạt động này. Từ đó, tạo cơ hội trong việc khai thác và chuyển giao quyền SHTT, đem lại nguồn thu, lợi ích của các chủ thể ở các giai đoạn hợp tác tiếp theo./.