Dự báo năm 2024 là năm mà tỉnh Quảng Ngãi sẽ đối mặt với khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Vì vậy, việc hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 có ý nghĩa quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đặt ra các mốc thời gian cho công tác giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể, đến ngày 30/6/2024, toàn tỉnh giải ngân phải đạt tỷ lệ ít nhất là 40% kế hoạch vốn được giao, trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cho phép kéo dài sang năm 2024 phải đạt tỷ lệ 70%.

Quảng Ngãi tập trung giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
Quảng Ngãi tập trung giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Ảnh: H.T

Đến ngày 30/9/2024, tỷ lệ giải ngân phải đạt ít nhất là 70% kế hoạch, trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cho phép kéo dài sang năm 2024 phải giải ngân đạt ít nhất là 80%.

Đến ngày 30/11/2024, giải ngân phải đạt ít nhất 85% kế hoạch vốn được giao, trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cho phép kéo dài sang năm 2024 phải đạt 100%. Đến ngày 31/12, tỷ lệ giải ngân vốn được giao của năm 2024 phải đạt 100%.

Để thực hiện đúng và đảm bảo giải ngân theo các mốc thời gian nêu trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các cấp, ngành phải quyết liệt và chủ động để xử lý, tháo gỡ kịp thời những tồn tại, vướng mắc, khó khăn vốn đã tồn tại từ lâu trong giải ngân vốn đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; quyết tâm hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án kéo dài tiến độ qua nhiều năm…

Tỉnh Quảng Ngãi đưa ra các mốc thời gian để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024, trong đó đưa ra mốc thời gian đến 31/12/2024, toàn tỉnh giải ngân vốn được giao của năm 2024 phải đạt 100%.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý kịp thời cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan và không xét thi đua khen thưởng năm 2024. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư của đơn vị mình quản lý./.