chi-cục-thuê-khu-vực-đức-phổ-ba-tơ.jpg

Công chức thuế rà soát doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán nợ thuế đề xuất khoanh nợ, xóa nợ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cụ thể, ngày 15/3/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2 quyết định xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp cho các doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuế. Tại Quyết định số 370, có 6 đơn vị nộp thuế được xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp, với số tiền trên 142 triệu đồng; tại Quyết định số 371, có 55 đơn vị nộp thuế được xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp, với số tiền trên 4,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/1/2021, theo đề nghị của cơ quan thuế, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp cho 33 người nộp thuế là các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Hà và huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), với số tiền được xóa là trên 1,3 tỷ đồng và xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp cho 228 người nộp thuế là các cá nhân, cá nhân kinh doanh, với tổng số tiền phạt, tiền chậm nộp trên 192 triệu đồng.

Ngoài việc đề xuất xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp cho đối tượng không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Cục Thuế Quảng Ngãi cũng vừa công khai danh sách 8 người nộp thuế còn nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là trên 7,6 tỷ đồng. Đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, đối tượng này không còn khả năng nôp ngân sách nhà nước đề nghị xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Theo danh sách vừa công khai, Công ty CP gỗ xuất khẩu Tân Thành DQ được đề nghị xóa 2,9 tỷ đồng; Công ty CP thép Đại Việt được đề nghị xóa trên 2,7 tỷ đồng…/.

Văn Tuấn