Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 18, khóa XII.

Chủ tịch Nguyễn Đức Long cho biết, 15 Nghị quyết quan trọng được thống nhất thông qua gồm: Nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; Phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013; Lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2015; Bổ sung, sửa đổi cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2015; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2015; Thông qua phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2019; Phê duyệt nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 2 năm 2014; Đề nghị quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở các xã trong danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả, trung bình số phiếu tín nhiệm cao tăng hơn 10%. Số phiếu tín nhiệm thấp giảm hơn 1,3% so với lần lấy phiếu tín nhiệm trước đó ở kỳ họp thứ 9.

Hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhất là ông Nguyễn Đức Long (Chủ tịch HĐND tỉnh) và ông Nguyễn Như Hiền (Phó chủ tịch HĐND tỉnh) cùng được 65/69 phiếu.

Ông Nguyễn Đức Long cùng các ông Đỗ Thông (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh), Đỗ Văn Thuấn (Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh) và ông Đỗ Vũ Chung (trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh) không có phiếu tín nhiệm thấp nào. Ông Nguyễn Đình Tuấn (Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh) có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (6/69 phiếu).

Bên cạnh đó, thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là đô thị loại IV; Thông qua chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND tỉnh khóa XI về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 và một phần nội dung Nghị quyết 159/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh; Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015; Chương trình giám sát năm 2015; Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh; Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh lần thứ hai trong nhiệm kỳ đã thay mặt cử tri, nhân dân trong tỉnh thực hiện quyền giám sát của HĐND tỉnh qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

"Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, khách quan, công tâm, nghiêm túc, dân chủ và công bố công khai kết quả đến cử tri, nhân dân trong tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này các chức vụ được lấy phiếu đều được tín nhiệm cao hơn so với lần tín nhiệm tháng 7/2013, là sự đánh giá, ghi nhận, động viên, khích lệ kịp thời của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với những đóng góp của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm cho sự phát triển chung của tỉnh"- Chủ tịch Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.../.

Đỗ Vinh