Tổng cục Hải quan

Kim ngạch XNK tăng mạnh, góp phần đẩy số thu nộp ngân sách của ngành Hải quan đạt tiến độ khả quan. Ảnh: Hải Anh

Theo Tổng cục Hải quan, nguyên nhân số thu ngân sách đạt được kết quả nêu trên do toàn ngành Hải quan thực hiện hiệu quả các biện pháp cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, hải quan điện tử, hiện đại hóa phương tiện kiểm tra đẩy nhanh thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) tham gia xuất nhập khẩu (XNK).

Đồng thời, ngành thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, chống gian lận thương mại qua áp mã giá hàng hóa ngay từ đầu năm.

Về nguyên nhân khách quan, số thu tăng so với cùng kỳ do hiệu ứng từ việc thực hiện Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung (1/7/2013), cho phép thu ngay các khoản thuế vào ngân sách, hạn chế đối tượng, loại hình được ân hạn thuế, không để nợ mới phát sinh

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trong quý 1/2014 cũng tăng khá, ước đạt gần 65,68 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Trong đó xuất khẩu ước đạt 33,35 tỷ USD, tăng 14,1% và nhập khẩu ước đạt 32,34 tỷ USD, tăng 12,4%. Thặng dư thương mại trong quý 1/ 2014 ước đạt 1,01 tỷ USD.

Hải Anh