No xau

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Quốc hội Báo cáo tái cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Theo nội dung văn bản, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về cơ bản với nội dung báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15/10/2014. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, cập nhật lại các số liệu trong báo cáo đến thời điểm gần nhất, trong đó chú ý cập nhật số liệu 9 tháng đầu năm 2014 cho khớp với báo cáo về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Bộ Tài chính. Đồng thời, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư không đưa kiến nghị về việc xem xét dành một phần chi ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước như đã nêu tại trang 67 của Báo cáo.

Sau khi hoàn chỉnh các nội dung nêu trên, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội theo quy định.

Trước đó, trong báo cáo của Chính phủ về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13, mục Giải pháp và kiến nghị có đề xuất về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là “xem xét dành một phần chi ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước”. Đề xuất này cũng đã được đưa vào báo cáo giám sát của Ủy ban Kinh tế trình bày tại phiên họp thường kỳ thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên trong một số phiên họp Chính phủ thường kỳ gần đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có yêu cầu quyết liệt xử lý nợ xấu trên tinh thần không sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 8, ngày 1/11 tới, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng, sau đó sẽ dành cả ngày để thảo luận về nội dung này./.

Hoàng Yến