Trả lời: Về chính sách thuế GTGT, ngày 27/9/2022, Tổng thư ký Quốc hội đã có Thông báo kết luận số 1486/TB-TTKQH về Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Tại thông báo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kết luận: “Đối với 32 nhiệm vụ lập pháp đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát nhưng chưa có đề xuất đưa dự án vào chương trình cần khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, năm 2023; đồng thời cần bảo đảm yêu cầu chất lượng, thứ tự ưu tiên và tính khả thi của chương trình”.

Thực hiện theo Thông báo kết luận số 1486/TB-TTKQH, Bộ Tài chính đang nghiên cứu lập đề nghị xây dựng đề án Luật thuế GTGT (sửa đổi), trong đó có nội dung sửa đổi chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón, để đăng ký vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu giao Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi căn cứ nguyên tắc ban hành của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và cam kết của các Điều ước quốc tế.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Trong đó, quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại phân bón theo nguyên tắc mặt hàng phân bón trong nước cần nhập khẩu, sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng thì quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu để hạn chế xuất khẩu. Đối với mặt hàng phân bón sản xuất dư thừa thì quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu để khuyến khích xuất khẩu.