Đây là sự khác biệt trong công bố dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao tại thị trường Việt Nam thông qua nhu cầu tuyển dụng của các khách hàng trong quý I/2014, do công ty chuyên về tuyển dụng nhân sự cấp cao Navigos Search thực hiện.

Theo đó, quý I/2014, có 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất, bao gồm: ngành Sản xuất chiếm 22% nhu cầu, ngành Ngân hàng – Bảo hiểm chiếm gần 16%, Công nghệ thông tin chiếm 7%, Kỹ thuật và ngành Hàng tiêu dùng cùng chiếm 6%.

Đặc biệt, trong quý I, thông qua các yêu cầu tuyển dụng từ các khách hàng, mức lương bình quân ở 5 ngành trên được thống kê như sau: mức lương đối với cấp giám đốc từ 50 triệu đến 189 triệu đồng/tháng ở Hà Nội và từ 35 triệu đến 105 triệu đồng/tháng ở TP.Hồ Chí Minh; Đối với cấp trưởng phòng từ 11,6 triệu đến 73,8 triệu đồng/tháng tại Hà Nội và từ 18 triệu đến 73,9 triệu đồng/tháng tại TP.Hồ Chí Minh.

Riêng đối với cấp nhân viên cấp cao thì từ 9 triệu đến 49 triệu đồng/tháng tại Hà Nội và từ 8,5 triệu đến 71,7 triệu đồng/tháng tại TP.Hồ Chí Minh.

Ngành trả lương cao nhất tại Hà Nội là ngành hàng Tiêu dùng cho vị trí giám đốc nhà máy với mức lương gần 190 triệu đồng/tháng và ngành trả lương cao nhất tại TP.Hồ Chí Minh là ngành Dược cho vị trí giám đốc sản phẩm với mức lương 105 triệu đồng/tháng.

Dự kiến trong quý 2, các ngành Ngân hàng – Bảo hiểm, Sản xuất, Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục là các ngành nhận được nhiều yêu cầu tuyển dụng nhất, khi chỉ tính riêng trong tháng 4/2014, các yêu cầu tuyển dụng trong các ngành này chiếm cao trong tổng số các yêu cầu tuyển dụng của các khách hàng tại Navigos Search.

Giám đốc Điều hành của Navigos Search Nguyễn Thị Vân Anh cho biết: “Trong quý 1/2014, thị trường chứng kiến sự bùng nổ của ngành Sản xuất khi có tới 22% nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao. Điều này phù hợp với thực tế là trong quý I/2014, sản xuất công nghiệp của Việt Nam tăng trưởng 5,2% so với mức tăng 4,6% của quý I năm 2013. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng của ngành Ngân hàng - Bảo hiểm cũng đang tăng trưởng trở lại"./.

Hồng Chi