Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Chính sách thuế hỗ trợ tổng thể nền kinh tế Chính sách thuế ngày càng phù hợp với nền kinh tế số

Hoàn thành khối lượng lớn các văn bản pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh này, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và phát triển, căn cứ chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, Vụ Chính sách thuế đã kịp thời đề xuất các chính sách thuế, phí và lệ phí, trình Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Sớm ban hành chính sách thuế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội
Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương những kết quả tích cực đạt được trong 6 tháng qua của Vụ Chính sách thuế. Ảnh: Đức Minh.

6 tháng đầu năm, Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần vào sự thành công của bộ, ngành trong việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Chính phủ cũng như trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm 32 đề án (11 đề án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, UBTVQH, 7 đề án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, 14 đề án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính).

Đến ngày 15/7/2022, Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành và hoàn thành theo tiến độ 14 văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã cập nhật trên Hệ thống cơ sở theo dõi của Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định, đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đã hoàn thành 12 công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương và đề xuất cơ chế chính sách đối với các vấn đề mới hoặc xử lý vướng mắc về cơ chế chính sách phát sinh trong chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà vượt quá thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Vụ Chính sách thuế cũng đã hoàn thành 2 công văn hướng dẫn về chính sách thuế, phí, lệ phí hoặc hướng dẫn chung trong toàn ngành để thực hiện thống nhất trong cả nước; hơn 130 văn bản, trao đổi xin ý kiến và tham gia ý kiến với các bộ, ngành, địa phương hoặc hướng dẫn doanh nghiệp trong triển khai thực thi chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

12 đề án phát sinh ngoài chương trình

Trong số các chương trình, đề án trình Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáng chú ý có rất nhiều các đề án quan trọng phát sinh ngoài chương trình công tác của Chính phủ và Bộ Tài chính. Số lượng các đề án này lên tới 12 đề án. Đến nay Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành 8 đề án và 4 đề án đang hoàn thành theo tiến độ.

Có rất nhiều đề án quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ đã được ban hành liên quan đến chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp, cũng như chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường để “giảm nhiệt” giá xăng dầu, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, như: Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022 của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế, đã được Bộ Tư pháp thẩm và Vụ Chính sách thuế đã báo cáo Bộ Tài chính hồ sơ trình Chính phủ về dự thảo nghị định…

“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ”

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Vụ Chính sách thuế đã nỗ lực để hoàn thành nhiều chương trình, đề án, đặc biệt là các đề án phát sinh, thời gian hoàn thiện trong thời gian rất ngắn.

Cụ thể như, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 được ban hành sau 8 ngày sau khi có nghị quyết; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành sau 17 ngày sau khi Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được ban hành.

Sớm ban hành chính sách thuế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội
Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Nguyễn Quốc Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

“Việc nhanh chóng ban hành các chương trình, đề án quan trọng nêu trên đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội” - ông Nguyễn Quốc Hưng khẳng định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định, Vụ Chính sách thuế thời gian qua đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch cũng như các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo Thứ trưởng, trong gần 3 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có rất nhiều chính sách thuế được thực hiện nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Vụ Chính sách thuế đã giúp Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng biểu dương những kết quả đạt được của Vụ Chính sách thuế trong 6 tháng qua.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh, nhiệm vụ trong thời gian tới còn rất nặng nề, do đó, Vụ Chính sách thuế cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng chính sách pháp luật trong chương trình kế hoạch đề ra cũng như các chương trình đột xuất phát sinh. Vụ Chính sách thuế cần phải chủ động chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong xây dựng chính sách.../.

Tập trung rà soát một số luật thuế quan trọng

Từ nay đến cuối năm, Vụ Chính sách thuế tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, trong đó có nhiều đề án thuộc thẩm quyền Quốc hội, UBTVQH, như các báo cáo nghiên cứu, rà soát một số luật thuế, như: Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế Sử dụng đất nông nghiệp, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài các chương trình nêu trên, Vụ Chính sách thuế sẽ thực hiện các đề án phát sinh khác theo chỉ đạo để phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, như: Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu.../.