Lý do, trong thời gian gần đây, hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm, các sản phẩm gia cầm trái phép có dấu hiệu phức tạp trở lại, đồng thời nhằm chủ động trong việc đấu tranh, bắt giữ các hành vi vi phạm cũng như phòng, chống dịch cúm gia cầm lây lan qua biên giới, đặc biệt là chủng cúm gia cầm mới A/H5N6.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.

Triển khai kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố, Ban chỉ đạo 389 địa phương về công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình buôn lậu trên địa bàn quản lý của đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để xác định phương thức, thủ đoạn, đường dây, ổ nhóm, đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn hoạt động hải quan; chủ động xây dựng kế hoạch, đấu tranh có trọng điểm, có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra vụ việc buôn lậu nghiêm trọng tại địa bàn quản lý của đơn vị.

Tổ chức lực lượng, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác như Quản lý thị trường, Biên phòng, Công an, Kiểm dịch tại cửa khẩu ... và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, không tham gia, bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm./.

N.P