đăng kiểm

Tập trung thanh tra việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát tải trọng xe và hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc. Ảnh: T. L

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát tải trọng xe và hoạt động của lực lượng liên ngành tại các trạm cân lưu động và các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc, 4 đoàn thanh tra liên ngành của Bộ GTVT và Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra ngay trong năm 2014.

Đối tượng thanh, kiểm tra sẽ là các Sở GTVT, lực lượng liên ngành GTVT - Công an hoạt động tại các trạm cân lưu động, tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm về tải trọng đường bộ.

Bên cạnh đó, đoàn cũng tiến hành thanh, kiểm tra công tác đăng kiểm, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện tại các đơn vị đăng kiểm. Đợt thanh tra này sẽ chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng, bố trí cán bộ đăng kiểm, ngăn ngừa tiêu cực trong hoạt động kiểm định… Bộ GTVT sẽ lựa chọn từng đơn vị để kiểm tra.

Dự kiến, đợt đầu sẽ diễn ra ngay trong tháng 5/2014 với 2 đoàn kiểm tra tại 30 trung tâm đăng kiểm trên cả nước./.

Trí Dũng