Qua thanh tra phát hiện vi phạm 9.069 tỷ đồng, 183 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 6.535 tỷ đồng và 154,5 ha đất (đã thu hồi 3.964 tỷ đồng, 82,7 ha đất); xử phạt vi phạm hành chính 931 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 2.534 tỷ đồng, 28,4 ha đất.

Đồng thời đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 322 tập thể, 384 cá nhân; ban hành 43.558 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 12 vụ.

Ngoài ra còn có 3 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND TP Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ cũng xây dựng báo cáo và hoàn thiện kết luận 18 cuộc thanh tra, 2 cuộc kiểm tra là Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra tại tỉnh Đồng Nai.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 388 tỷ đồng, xem xét, xử lý số tiền 2.050 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 2 vụ.

Cũng trong quý III, qua công tác thanh, kiểm tra, cơ quan Thanh tra đã phát hiện 6 vụ, 12 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 1.362 triệu đồng (đã thu hồi 1.319 triệu đồng, đạt 96,8%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 4 vụ, 8 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng. Cơ quan điều tra trong Công an đã thụ lý điều tra 182 vụ, 577 bị can phạm tội về tham nhũng; đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 60 vụ, 229 bị can; hiện đang điều tra 117 vụ, 329 bị can./.

Trung Ninh