tập huấn

Đông đảo cán bộ thuế của Hà Nội sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Ẩnh: Thu Hằng

Nội dung là giới thiệu dự án "Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế", đồng thời nắm bắt những kiến thức xoay quanh quy trình nghiệp vụ về đăng ký và sử dụng hóa đơn xác thực (Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23.06.2015) và quản lý hóa đơn xác thực (Quyết định số 1445/QĐ-TCTngày 06.08.2015).

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Linh, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế giải đáp các vướng mắc về ứng dụng; kế hoạch thực hiện triển khai; kế hoạch tuyên truyền; phân công công việc cho các bộ phận trong từ cấp cục thuế, đến cấp chi cục thuế một cách chi tiết nhất, tạo hiệu quả cao trong quá trình triển khai thí điểm.

Theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC, Tổng cục Thuế lựa chọn triển khai thí điểm cho 200 doanh nghiệp (DN) tại Cục Thuế TP.Hà Nội và Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể: một DN tại Hà Nội xuất hóa đơn cho đơn vị tại Lạng Sơn, nếu cán bộ thuế Lạng Sơn không nắm được về dự án thì sẽ có thể từ chối tiếp nhận; hay giả sử DN tại Hà Nội không biết về loại hình hóa đơn này thì có thể từ chối sử dụng khi 1 trong 100 DN triển khai thí điểm xuất hóa đơn cho họ, đặc biệt, DN này có thể vì lợi ích mà sẽ bỏ qua loại hình hóa đơn mới, trở về với hình thức hóa đơn giấy...

Dự án Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ đáp ứng yêu cầu giảm thủ tục hành chính Thuế, giảm chi phí quản lý cho DN trong việc in, phát hành, gửi và lưu trữ hóa đơn.
Việc sử dụng hệ thống cấp phát hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế cũng giúp các DN vừa và nhỏ không phải đầu tư xây dựng riêng hệ thống cấp phát hóa đơn điện tử; giúp các doanh nghiệp triển khai thương mại điện tử có thể hoàn thiện quá trình kinh doanh từ mua bán điện tử, xuất hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử...

Nguồn: Tổng cục Thuế

Chính vì vậy, theo đại diện của Tổng cục Thuế, để việc tổ chức tuyên truyền đến các DN trên địa bàn Hà Nội, Tổng cục Thuế sẽ công bố danh sách các DN tham gia triển khai thí điểm trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cục thuế các địa phương này ban hành quyết định danh sách các DN được lựa chọn triển khai thí điểm; đăng tải quyết định lên trang thông tin của cục thuế; gửi công văn đến các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thí điểm hóa đơn xác thực.

Cục thuế TP. Hà Nội có trách nhiệm dán áp phích tại các bộ phận một cửa và cấp phát cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm.

Đặc biệt, Cục thuế TP. Hà Nội cần công khai số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để hỗ trợ giải quyết các vướng mắc cho DN tham gia triển khai.

Được biết, trong 2 ngày từ 9.9 đến ngày 10.9.2015, Tổng cục Thuế cũng sẽ tiếp tục mở lớp tập huấn dành cho các DN tham gia triển khai thí điểm tại địa bàn Hà Nội./.

Khánh Huyền