Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz tại buổi lễ.
Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz tại buổi lễ.
Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz.
Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz.
Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz.
Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz cùng thành viên đoàn hai nước tại buổi lễ.
Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu tại buổi lễ.