Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại Ảnh: Đức Minh

Theo đó, Chính phủ chính thức có quyết định DN thực hiện đầu tư- kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, phát sinh từ ngày 1/7/2013, không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội.

Nghị định cũng quy định, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, kể từ ngày 1/7/2013, đối với việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; áp dụng theo hợp đồng được ký từ ngày 1/7/2013 và áp dụng đối với số tiền thanh toán từ ngày 1/7/2013 của hợp đồng ký trước ngày 1/7/2013.

Đồng thời, nghị định quy định rõ, giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Được biết, Bộ Tài chính sẽ sớm có thông tư hướng dẫn nghị định này.

Đức Minh