Cụ thể, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với:

Công ty xuất nhập khẩu nông sản và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị giải thể theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 5/4/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số tiền hơn 317 tỷ đồng.

Công ty kinh doanh tổng hợp - đầu tư sản xuất - xuất nhập khẩu Hà Tĩnh bị giải thể theo Quyết định 797/1999/QĐ-UB-TC ngày 3/5/1999 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, số tiền hơn 44 tỷ đồng.

Công ty vật tư nông nghiệp Phú Yên bị giải thể theo Quyết định số 3130/QĐ-CT ngày 1/11/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, số tiền hơn 15 tỷ đồng./.

Theo VPG