THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế

- Tên gói thầu: In tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch hai chiều năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu gói thầu: Từ ngày 17/7/2015 đến trước 9h ngày 6/8/2015 (trong giờ hành chính)

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.

- Địa điểm bán HSMT: Tổng cục Thuế, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39712901 / Fax: 04.39728348

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Đóng thầu: 9h ngày 6/8/2015.

- Mở thầu: 9h30 ngày 6/8/2015.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu giá trị 400.000.000 VNĐ.

- Địa điểm nhận HSDT và đóng, mở thầu: Tổng cục Thuế số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

PV