TP. Hồ Chí Minh: Kết thúc nhận hồ sơ chi trả hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp vào ngày 20/12

Người lao động làm hồ sơ chi trả bảo hiểm thất nghiệp tại BHXH TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, nhiều ngày qua Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố tiếp tục bố trí tối đa nhân lực hiện có để trợ giúp người lao động và doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách này nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Theo đó, đến ngày 14/11/2021, đơn vị đã giải quyết chi hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hường bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/12/2021 cho 81.589 đơn vị và 2.331.887 lao động. Trong đó: 2.172.731 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 159.156 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng số tiền đã chi hỗ trợ là 5.531,7 tỷ đồng. Trong đó: chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp 5.208,8 tỷ đồng, chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp 322,9 tỷ đồng.

Cùng thời điểm này, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã giảm đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0% cho 83.556 đơn vị và 1.792.984 lao động với số tiền 1.892 tỷ đồng (đạt 100%).

BHXH TP.Hồ Chí Minh cho biết, để không bỏ sót người lao động thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo quy định, BHXH TP.Hồ Chí Minh thông báo và đề nghị người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng chưa nhận hỗ trợ thực hiện việc kê khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (đính kèm) gửi về cơ quan BHXH nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Việc gửi hồ sơ được thực hiện theo các hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID). Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Mục tiêu đặt ra đến ngày 31/12/2021 toàn ngành phấn đấu hoàn thành mức cao nhất việc hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng chính xác, kịp thời, giúp cho doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống ./.