Cụ thể, về các vấn đề kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và 2 năm (2019 - 2020), thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Cùng với đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam; cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Từ ngày 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến lần 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; về các dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.

Về công tác giám sát, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; báo cáo Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021.

Ngoài các nội dung trên, UBTVQH cũng cho cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đổi mới chương trình tại Kỳ họp thứ 2

Tại cuộc họp về công tác chuẩn bị phục vụ cho Kỳ họp thứ 2, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị thiết kế chương trình kỳ họp theo hai phương án, trong đó phương án 1 sẽ rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường, và phương án 2 là bỏ việc trình bày các báo cáo tại hội trường, trừ các buổi họp có phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri nhân dân cả nước có thể theo dõi, nắm bắt. Vấn đề này sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 4.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ mở lại diễn đàn kinh tế thường niên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ mở lại diễn đàn kinh tế thường niên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ mở lại diễn đàn kinh tế thường niên sau thời gian dài gián đoạn, với mục đích phát ...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi cho phòng chống dịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi cho phòng chống dịch

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm ...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số giải pháp miễn, giảm thuế Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số giải pháp miễn, giảm thuế

Trong phiên họp thứ 3 diễn ra từ ngày 13/9 đến 22/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định ban hành ...