VSD cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán đối với các chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2, VSD đã dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (dự kiến áp dụng từ tháng 8/2022).

Dự thảo quy chế lần này có nhiều nội dung, quy trình mới, đồng thời cũng là những thay đổi rất tích cực mà nhà đầu tư đang mong đợi.

Theo đó, thành viên lưu ký sẽ xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16h45 ngày T+1.

Đặc biệt, dự thảo quy chế mới sẽ điều chỉnh thời gian VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ 15h30 - 16h00 lên 11h30-12h00 ngày T+2.

Từ tháng 8/2022, nhà đầu tư sẽ được giao dịch chứng khoán sớm hơn vào chiều T+2
Việc rút ngắn chu kỳ thanh toán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Ảnh: Duy Dũng

Cũng theo dự thảo, các thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bổ ngay tiền và chứng khoán cho khách hàng sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền (sau 12h00) để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Đồng thời, thành viên lưu ký sẽ thông báo kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư chậm nhất vào 16h30 ngày T+2.

Như vậy, khi được áp dụng chính thức, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được rút ngắn chu kỳ thanh toán so với hiện tại. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ được giao dịch ngay trong chiều T+2, mà không phải đợi sang sáng ngày T+3 như hiện nay.

Ngoài ra, VSD cũng dự thảo quy chế thay thế quy chế thành viên lưu ký, trong đó bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm do vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Theo thông báo, VSD cũng đề nghị các thành viên được lấy ý kiến gửi về cho VSD trước ngày 5/7/2022./.